, .

ɡɡɡ

.::

.:

45 .

5% .:

26 .

.


[/B][/FONT]