0507240005
ǡ .

Ѻ .
.
.
ɡ .
.
.
.
.
.
.

.
.

:
1. .
2. .
3. .
4. .
5.
.
6. .

޺ ɡ .