|
, 01112124913 |0235700994 / 0235700994 / 0235700997 /

0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,

sharp,, ,
Maintenance sharp,, ,
sharp,, ,
agent sharp,, ,
,
0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / |||| 01112124913 ||| 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /


:
-
:
0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / |||| 01112124913 ||| 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /
01112124913 ||| 01112124913 || 01112124913

agent sharp,, ,
repair sharp,, ,
maintenance sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
, , ,
, , , , , , , ,
:
0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / |||| 01112124913 |||| 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /
01112124913 |||| 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / ||||
,, ,, ,, , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , ,, ,

01112124913
01112124913


( )
( )
( ) ( )
( )

0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / _ 01112124913 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /
: 01112124913
: 01112124913

- -
01112124913
Agent sharp,, , Agent Refrigerator sharp,, , Maintenance sharp,, , Refrigerator sharp,, ,
Repair sharp,, , Maintenance Agents sharp,, , Maintenance sharp,, , in Egypt
approved Maintenance sharp,, , Washers sharp,, , Maintenance Agent sharp,, ,


0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / _ 01112124913 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 /
: 01112124913
: 01112124913


,
,-


Agent sharp,, ,
01112124913

,
,-

, , , ,


,
6


,

,
sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, , sharp,, ,
, ,
,
,
sharp,, , World
sharp,, , hire in Cairo 01112124913
.
.
sharp,, , Refrigerator Maintenance
sharp,, , Washing Machine Maintenance
.

sharp,, , hire in Egypt
sharp,, , 01112124913


..
.
, , , ,
sharp,, , hire in Egypt
01112124913


..
.
, , , ,


0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / _ 01112124913 0235700994 / 0235700994 / 0235700994 / : 01112124913
: 01112124913